Välkommen till Medletrucken!

En av Sveriges mest sålda redskapsbärande miljöfordon. Finns i olika storlekar och med olika framdrivningsalternativ.

Bolaget besitter idag ett gediget kunnande och lång erfarenhet av eldrift.

Produkten är vida känd som en av branschens mest pålitliga och ändamålsenliga arbets/servicefordon.

Maskinerna är svensktillverkade.

Medle-mini 900E ditt val när framkomligheten är begränsad.               
Medle-mini 900E är en mindre el-driven redskapsbärare för kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, landsting, industrier m.fl.
Medle-mini 900E i sitt nya utförande möter ännu bättre än tidigare våra kunders krav på ökad prestanda, komfort och driftsäkerhet.
Medle-mini 900E kan utrustas med regnskydd (framruta och tak) flakmonterad sandspridare, vattentank m.m.
Medle-mini 900E ditt självklara val av arbetsredskap när arbets och vistelsemiljön kommer i första hand.

 

Textruta: Medle-mini 900E ditt val när framkomligheten är begränsad.                
Medle-mini 900E är en mindre el-driven redskapsbärare för kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, landsting, industrier m.fl.
Medle-mini 900E i sitt nya utförande möter ännu bättre än tidigare våra kunders krav på ökad prestanda, komfort och driftsäkerhet.
Medle-mini 900E kan utrustas med regnskydd (framruta och tak) flakmonterad sandspridare, vattentank m.m.
Medle-mini 900E ditt självklara val av arbetsredskap när arbets och vistelsemiljön kommer i första hand.
 

 

 

Medle-Maxi är ett transportfordon och redskapsbärare för kommuner, park- och kyrkogårdsförvaltningar m.fl.

Medle-Maxi i sitt nya utförande möter ännu bättre än tidigare våra kunders krav på ökad prestanda, komfort och miljö.

Medle-Maxi kan utrustas med katalysator, schaktblad, flakmonterad sandspridare m.m.

 

Textruta: Medle-Maxi är ett transportfordon och redskapsbärare för kommuner, park- och kyrkogårdsförvaltningar m.fl.
Medle-Maxi i sitt nya utförande möter ännu bättre än tidigare våra kunders krav på ökad prestanda, komfort och miljö.
Medle-Maxi kan utrustas med katalysator, schaktblad, flakmonterad sandspridare m.m.
 

 

 

 

 

 

                                                                               [Arbete pågår][Arbete pågår][Arbete pågår][Arbete pågår][Arbete pågår]

                                                            Sidan är under konstruktion!

Kontaktinformation

Carriax AB
Norrbölegatan 66
931 37 Skellefteå
 
Telefon: 0910-77 01 05
 
Fax: 0910-71 46 99
 
E-post: roger@medletrucken.se

 

Senast ändrad: 24 maj 2010